Foi alterada a alínea “c” do inciso VII-A do art. 72 da Lei nº 3.796/1996 para estabelecer a multa de […]